fishtechknowledge.nl

FISH WIKI MIRROR

Viswikipedia

Inleiding
Vissen vormen een belangrijke en talrijke groep binnen het dierenrijk. Er bestaan bijna 25.000 soorten vis waarvan een beperkt aantal [[soorten]] geschikt zijn voor aquacultuur. Voor de commerciƫle visteelt zijn [[houderijsystemen]] ontwikkeld die rekening houden met gewenste productie en eisen van de vissoort. Vissen hebben een aangepaste [[lichaamsbouw]] voor een permanent verblijf in het water. Ze hebben hiervoor een speciaal [[ademhalingsstelsel]] en zijn in het bezit van kieuwen waarmee zowel zuurstof uit het water in het [[bloed]] wordt opgenomen als een aantal afvalstoffen aan het water worden afgegeven. Vanzelfsprekend is bij deze manier van leven de [[waterkwaliteit]] een belangrijke factor. Bij verschillende soorten hebben zich naast de kieuwen aanvullende ademhalingsorganen ontwikkeld, maar deze hebben zelden de kieuwfunctie geheel overgenomen.

De huid van de vis is bedekt met een huidskelet bestaande uit schubben of beenplaten, maar de [[huid]] kan ook geheel naakt zijn (zoals bij sommige meervalsoorten). Voor het verblijf in het water heeft een vis ook aangepaste [[zintuigen]]. Zeer bijzonder is het zijlijnorgaan waarmee de vis, als gevolg van veranderingen in druk of stroming, zich een beeld van de omgeving kan vormen. Kenmerkend zijn de vinnen, gesteund door harde of zachte vinstralen. Vissen hebben geen constante lichaamstemperatuur, maar nemen min of meer de temperatuur van hun omgeving aan: ze zijn koudbloedig. Dit heeft consequenties voor hun [[verteringsstelsel]]. Ze zijn niet in staat hun lichaam zelf op te warmen. Voor de visteelt is dit een belangrijk gegeven en heeft dit een effect op de opkweek en het [[voederen]] van de vis. Het verteringsstelsel van vissen heeft hiervoor een aantal specifieke aanpassingen.

Voor de [[voortplanting]] is een vis gebonden aan het water. De zaadcellen kunnen de eicellen alleen in een waterig milieu bevruchten. Meestal is dit een uitwendige bevruchting. Bij sommige soorten is er sprake van inwendige bevruchting. De [[lichaamsvorm]] is zeer variabel en veelal vergaand aangepast aan de specifieke leefwijze van de soort. Vissen bevolken zowel het [[zoete als het brakke en het zoute water]]. Aan de hand van de vorm van vinnen, het aantal vinstralen, het aantal en de vorm van de schubben en eventueel andere kenmerken wordt een vissensoort beschreven en van een (Latijnse) naam voorzien. Bij de kweek van vis is het belangrijk kennis te hebben van de meest voorkomende [[ziekten]] en hun behandeling Bij het telen van vis zijn een aantal specifieke [[handelingen]] vereist.

 

Font Size Changer